Karl Ove Hufthammer

Kommentar-RSS

1. september 2003 (oppdatert 21. mai 2009)

Eg har no tatt i bruk eit eigna verktøy for lesing av bloggar (meir om det ein annan gong), og har i samband med dette møtt på eit problem: Lesing av kommentarar.

Før besøkte eg bloggane direkte, og kunne dermed lett sjå når det kom kommentarar til innlegg (spesielt viss bloggen hadde ei liste over dei siste kommentarane). No les eg berre utdrag basert på RSS-filer, eller går direkte til enkeltinnlegg viss utdraga verkar interessante.

Eg får dermed ikkje med meg kommentarane, med mindre dei gjeld akkurat dei innlegga eg les, og dei har blitt skrivne før eg les dei. Sjølv i innlegg eg har kommentert sjølv er det vanskelig å hugsa å gå tilbake for å sjå om nokon har svart.

Reknar med andre har same problem, og eg har derfor lagt ut ein kommentar-RSS med oversikt alle dei siste kommentarane. Denne inneheld heile teksten (som rein tekst) til kvar kommentar.

I fare for verka klisjéaktig vil eg oppfordra alle andre til å gjera det same. ☺

Emne: Blogging, Nettsideutvikling

[Abonner på kommentarar til artikkelen]

Kommentarar

Legg til kommentar

Du kan bruka dei vanlegaste elementa og attributta i HTML. Avsnitt lagar du med vanlege linjeskift. Eg kan komma til å gjera typografiske og ortografiske endringar i innlegg (men vil aldri endra sjølve innhaldet), samt fjerna upassande innlegg.

Skriven av Karl Ove Hufthammer og driven med WordPress. Du kan abonnera på innleggs-RSS eller kommentar-RSS.