Karl Ove Hufthammer

Visuell nyheitsframstilling

Kva med ei 100 % visuell framstilling av nyheitene på NRK.no? Eg har laga eit lite skript du kan kan bruka. [Full post]

14. June 2014 (oppdatert 26. juni 2014)

Ordbanken versjon 2013-02-17 klar

Eg har no lagt ut versjon 2012-09-01 av ordbanken, eit program for kjapt og enkelt å slå opp i fullformsordlistene til Norsk ordbank. Denne versjonen inneheld fleire nye funksjonar, og også ei lita feilretting. [Full post]

17. February 2013 (oppdatert 17. februar 2013)

Ordbanken versjon 2012-09-01 klar

Eg har no lagt ut versjon 2012-09-01 av ordbanken, eit program for kjapt og enkelt å slå opp i fullformsordlistene til Norsk ordbank. Det er ein del viktige endringar som gjorde det nødvendig med ein ny versjon, blant anna den nye nynorskrettskrivinga. [Full post]

1. September 2012 (oppdatert 1. september 2012)

Mikroblogg

Skriven av Karl Ove Hufthammer og driven med WordPress. Du kan abonnera på innleggs-RSS eller kommentar-RSS.