Karl Ove Hufthammer

Emne: Blogging

Følg meg på Identi.ca – 2009-07-29
Eg òg har no fått ein Identi.ca-konto. Følg meg der for mindre oppdateringar som ikkje krev heile bloggartiklar.
Nytt om bloggen og meg – 2009-05-24
Ei lita oppdatering om denne bloggen og om meg. Som mange andre, har endelig eg òg gått over til Wordpress (frå Movable Type). Overgangen var overraskande lite smertefull.
Bloggen er flytta – 2005-10-26
Til orientering er bloggen (og dei andre nettsidene mine) no flytta til ein ny nettvert. Gje beskjed om det er noko som ikkje fungerer.
RSS-kanalar – 2003-10-04
RSS-«feeds» eller RSS-kanalar?
Stadfesting av bloggar – 2003-09-20
Du kan markera kor bloggen din hører heime geografisk, og kan då lett finna andre bloggar(ar) som held til i nærleiken.
Litt om form og innhald – 2003-09-02
På grunnlag av nokre kommentarar av den relative viktigheita av form kontra innhald vil eg seia noko om nettopp dette.
Kommentar-RSS – 2003-09-01
Kommentarane i denne bloggen er no tilgjengelig i RSS-format.
Grøn stil – 2003-08-10
Bloggen er no blitt grøn.
Litt meir om bloggen – 2003-04-28
Ymse strøkommentarar om bloggen min, og korleis han er utforma.
Publisitet – 2003-04-07
Folk lenkjer til bloggen min. Og det er jo litt kjekt!
Ein blogg – 2003-04-02
Endelig har eg òg laga meg ein blogg.

Skriven av Karl Ove Hufthammer og driven med WordPress. Du kan abonnera på innleggs-RSS eller kommentar-RSS.