Karl Ove Hufthammer

Ordbanken versjon 2019-04-06 klar

Eg har no lagt ut versjon 2019-04-06 av ordbanken, eit program for kjapt og enkelt å slå opp i fullformsordlistene til Norsk ordbank. [Heile artikkelen]

6. april 2019

Ordbanken versjon 2018-07-05 klar

Eg har no lagt ut versjon 2018-07-05 av ordbanken, eit program for kjapt og enkelt å slå opp i fullformsordlistene til Norsk ordbank. Den største nyheita er ein ny versjon av sjølve fullformsordlistene, med mange endringar – både nye ord, fjerna ord og rettingar av stavefeil og feilbøyingar. I programmet elles er det mange mindre rettingar og forbetringar. [Heile artikkelen]

5. juli 2018

Ordbanken versjon 2016-03-20 klar

Eg har no lagt ut versjon 2016-03-20 av ordbanken, eit program for kjapt og enkelt å slå opp i fullformsordlistene til Norsk ordbank. Denne versjonen inneheld fleire nye funksjonar, blant anna eit nytt grafisk brukargrensesnitt. [Heile artikkelen]

20. mars 2016 (oppdatert 5. juli 2018)

Skriven av Karl Ove Hufthammer og driven med WordPress. Du kan abonnera på innleggs-RSS eller kommentar-RSS.