Karl Ove Hufthammer

Songfretting

28. juni 2004 (oppdatert 20. mai 2009)

Etter inspirasjon, og på oppfordring frå Marias stadig meir populære «Pop quizzz» [som ikkje lenger ligg på nettet] kjem no ei prestisjefull lita songfretting i denne bloggen òg.

Delar av tre norske songtekstar er omsett til engelsk. Du skal finna tittel og (obs!) komponist. Omsettingane er med vilje noko direkte og lite kunstnarisk bra.

Premie: I utgangspunktet berre hederlig omtale. Men om du klarar alle tre får du eitt bonuspoeng! ☺

Skriv svar (på éin eller fleire av tekstane) som kommentar til dette innlegget. Songane er omtrent i stigane vanskegrad. Og me er i gong med første song!

Does he want more than that
double hamburger?

No blir det hakket vanskeligare – og meir «våvet»‽

And then you went in and stripped off your dress,
washed your hands, your neck and cheek …

Og til slutt:

And he who gets lost in his own soul,
God help him!

Oi, oi! Dette er ikkje lett. Men dersom nokre av desse er for vanskelige, kan eg nok avsløra nokre tekstlinjer til.

Emne: Musikk

[Abonner på kommentarar til artikkelen]

Kommentarar

Legg til kommentar

Du kan bruka dei vanlegaste elementa og attributta i HTML. Avsnitt lagar du med vanlege linjeskift. Eg kan komma til å gjera typografiske og ortografiske endringar i innlegg (men vil aldri endra sjølve innhaldet), samt fjerna upassande innlegg.

Skriven av Karl Ove Hufthammer og driven med WordPress. Du kan abonnera på innleggs-RSS eller kommentar-RSS.