Karl Ove Hufthammer

Ny stil på bloggen

7. mai 2005

Det er vår, og både naturen og bloggar fornyar seg. Huftis’ blogg er ein av desse bloggane.

I år har eg satsa på ein (veldig!) minimalistisk stil. Sidene har tidligare vore tettpakka med lenkjer og informasjon, og dette har derfor vore ei fin øving i kor tett til beinet ein kan skjera utan at viktig og vesentlig informasjon går tapt.

Den observante nettvandrar vil òg sjå eit nært slektskap med style.org. For nært, kanskje?

Kor vellykka den nye stilen er veit eg ikkje. Eg set pris på alle kommentarar, både negative og positive. So kommenter i veg!

Emne: Nettsideutvikling

[Abonner på kommentarar til artikkelen]

Kommentarar

Legg til kommentar

Du kan bruka dei vanlegaste elementa og attributta i HTML. Avsnitt lagar du med vanlege linjeskift. Eg kan komma til å gjera typografiske og ortografiske endringar i innlegg (men vil aldri endra sjølve innhaldet), samt fjerna upassande innlegg.

Skriven av Karl Ove Hufthammer og driven med WordPress. Du kan abonnera på innleggs-RSS eller kommentar-RSS.