Karl Ove Hufthammer

Emne: Bøker

Bokmelding: R by Example – 2015-03-10
Ei god innføringsbok i R vil mange ha glede av, og ei eksempelbasert bok høyrest ut som ein veldig god idé, med stort potensial. Dessverre utnyttar ikkje denne boka potensialet. Boka skryt av «interesting applications with real data» og eksempel som «reflect good statistical practice». Eg synest ingen av delane stemmer.
Typografisk håndbok – 2005-03-08
Typografisk håndbok er eit oppslagsverk og ei rettleiing i norsk typografi, skriven av Christer Hellmark. Boka kom opphavlig ut på svensk i 1991, men er no omsett og tilrettelagt til norsk. Innhaldsmessig er boka stort sett bra, men typografisk gjev ho litt blanda signal.
Home – A Short History of an Idea – 2003-07-21
Eg har lesa den fascinerande boka Home – A Short History of an Idea.

Skriven av Karl Ove Hufthammer og driven med WordPress. Du kan abonnera på innleggs-RSS eller kommentar-RSS.