Karl Ove Hufthammer

Visuell nyheitsframstilling

14. juni 2014 (oppdatert 26. juni 2014)

Designen på nettaviser varierer ein del, men ofte er han rotete (synest eg), og ein får plass til lite på skjermflata.

Kva med fjerna alt dilldall? Ein ekstrem variant er å kutta vekk alle bilde, lenkjer og tomrom, og berre visa overskrifter. Prøv for eksempel newsmap. Eller ein kan kutta vekk all tekst, og berre visa bilde. For å prøva ut sistnemnte har eg laga eit lite R-skript som gjer forsida til NRK om til ei 100 % visuell nyheitsoversikt:

[Skjermbilde frå visuell forside til NRK.no.]

Når ein køyrer skriptet, får ein opp ei nettside slik som på bildet ovanfor. Ein kan halda peikaren over eit artikkelbilde for å sjå overskrifta (sjå bilde fire på rad to frå toppen), eller trykka på bildet for å hoppa rett til artikkelen. Enkelt og kjapt. Bruk eventuelt «Ctrl + rullehjul» for å få mindre eller større bilde.

Køyr skriptet med kommandoen Rscript visuell-nrk.R – for eksempel kvar morgon, og nyt frukosten med fine bilde og nyheiter! ☺

Emne: Nettsideutvikling, Ymse

[Abonner på kommentarar til artikkelen]

Legg til kommentar





Du kan bruka dei vanlegaste elementa og attributta i HTML. Avsnitt lagar du med vanlege linjeskift. Eg kan komma til å gjera typografiske og ortografiske endringar i innlegg (men vil aldri endra sjølve innhaldet), samt fjerna upassande innlegg.

Skriven av Karl Ove Hufthammer og driven med WordPress. Du kan abonnera på innleggs-RSS eller kommentar-RSS.