Karl Ove Hufthammer

Tux Typing

29. april 2007 (oppdatert 18. mai 2009)

Den søte pingvinen Tux er på jakt etter eit skikkeleg måltid mat, og han treng di hjelp. Samtidig som du speler, får du god trening i å bruka tastaturet. Ungar kan få den grunnleggande innføringa i kor tastane ligg, og vaksne kan læra seg å skriva fortare.

Spelet Tux Typing har to forskjellige variantar. I den eine fell bokstavar ned frå toppen av skjermen; i den andre er det heile ord som fell. I begge variantane står bokstavane skrivne på fiskar, og du må skriva inn rett bokstav for å få tak i fisken.

Spelet låg lenge daud, men no er utviklinga tatt opp igjen. Neste versjon vert tilgjengelig for både Linux og Windows, på både nynorsk og bokmål, og både gratis og fritt!

Her er eit par smakebitar på korleis det vert sjåande ut (trykk på bilda for å sjå større utgåver):

[Hovudmenyen i Tux Typing.]

[Kometknusingaktiviteten i Tux Typing.]

Emne: Programvare

[Abonner på kommentarar til artikkelen]

Kommentarar

Legg til kommentar

Du kan bruka dei vanlegaste elementa og attributta i HTML. Avsnitt lagar du med vanlege linjeskift. Eg kan komma til å gjera typografiske og ortografiske endringar i innlegg (men vil aldri endra sjølve innhaldet), samt fjerna upassande innlegg.

Skriven av Karl Ove Hufthammer og driven med WordPress. Du kan abonnera på innleggs-RSS eller kommentar-RSS.