Karl Ove Hufthammer

Google-kalkulatoren

15. august 2003 (oppdatert 4. juni 2009)

Dette er eigentlig gammalt nytt, men av ein eller annan grunn har eg ikkje sett det nemnt i dei norske bloggane eg les enno. Derfor får eg skriva om det!

Søkemotoren Google har no ein innebygd kalkulator. Denne støttar litt av kvart:

Enkel og meir avansert aritmetikk
Trigonometriske funksjonar
Einingskonvertering
Ein del konstantar og andre storleikar er kjent
Og ikkje minst

Eg synest verkelig denne kalkulatoren kjempepraktisk, spesielt sidan han er so direkte tilgjengelig (berre eit tastetrykk unna i alle skikkelige nettlesarar). Men som matematikkstudent føler eg meg alltid forplikta til å mana til forsiktigheit når det gjeld kalkulatorar med endelig presisjon. Følgjande skulle illustrera korfor:

[No, 2009-06-04, ser dette siste eksempelet ut til å fungera fint. Men det finst nok andre eksempel på problem grunna endelig presisjon.]

Eg fekk først veta om denne funksjonaliteten gjennom Daypop Top 40, og fann seinare meir informasjon i den uoffiselle Google-bloggen og i ResearchBuzz [ingen av sidene finst lenger]. Resten kjem frå eksperimentering frå mi sida.

Emne: Matematikk og statistikk, Nettsider

[Abonner på kommentarar til artikkelen]

Kommentarar

Legg til kommentar

Du kan bruka dei vanlegaste elementa og attributta i HTML. Avsnitt lagar du med vanlege linjeskift. Eg kan komma til å gjera typografiske og ortografiske endringar i innlegg (men vil aldri endra sjølve innhaldet), samt fjerna upassande innlegg.

Skriven av Karl Ove Hufthammer og driven med WordPress. Du kan abonnera på innleggs-RSS eller kommentar-RSS.