Karl Ove Hufthammer

Emne: Matematikk og statistikk

Bokmelding: R by Example – 2015-03-10
Ei god innføringsbok i R vil mange ha glede av, og ei eksempelbasert bok høyrest ut som ein veldig god idé, med stort potensial. Dessverre utnyttar ikkje denne boka potensialet. Boka skryt av «interesting applications with real data» og eksempel som «reflect good statistical practice». Eg synest ingen av delane stemmer.
Generering av områdekart basert på punktobservasjonar – 2012-01-27
Av og til har ein behov for å laga kart som viser korleis eit geografisk område er delt inn, basert på observasjonar i området. Denne artikkelen viset eit eksempel på korleis me lett kan gjera dette automatisk. Ved av hjelp av frie verktøy og frie data lagar me eit postnummerkart basert på posisjonane til enkeltpostnummer.
Val – men kva meiner folket? – 2005-08-27
Det er snart val, og tid for folket å velja kven som skal styra landet. Men kva meiner eigentlig «folket»? Det er langt frå alltid like lett å finna ut av. Det er faktisk ikkje so enkelt å definera eingong.
Rulett og myntkast i det lange løp – 2004-12-19
Ruletthjulet har landa på raud 5 gongar på rad. Kva satsar du på?
Utrekning av z-verdiar med Casio-lommereknarar – 2004-03-14
Eit ekstremt kjapt, nøyaktig og lite program for utrekning av z-verdiar til standard normalfordelte variablar, laga for Casio-lommereknarar.
R og emacs på Windows – 2003-10-31
Korleis få statistikkprogrammet R og skriveprogrammet emacs til å fungera saman på Windows.
Statistikkordlista – 2003-10-09
Eg har lagt ut ei kort engelsk–norsk statistikkordlista.
Google-kalkulatoren – 2003-08-15
Søkemotoren Google har no fått ein innebygd kalkulator. Og han støttar ikkje so reint lite.
Ein bil, to potteplanter og tre dører – 2003-07-17
Tenk deg at du er trekt ut til å delta i eit fjernsynsprogram, der du får sjansen til å vinna ein dyr, fin, raud bil.
Lotto og sannsynsrekning – 2003-07-15
Er alle lottorekker like sannsynlige? Svaret er ja, og denne artikkelen viser korfor, utan bruk av matematikk.
Realfaglige referanseark – 2003-05-12
No er det eksamenstid, og då er det greitt å ha nokre referanseark som oppsummerer pensum. Her finn du referanseark for realfag.

Skriven av Karl Ove Hufthammer og driven med WordPress. Du kan abonnera på innleggs-RSS eller kommentar-RSS.