Karl Ove Hufthammer

Styrekula Logitech TrackMan Marble+

Musa er av dei mest brukte inneiningane for datamaskiner. Men denne gnagaren har ein interessant slektning, styrekula. I denne artikkelen fortel eg om mine erfaringar med ei Logitech TrackMan Marble+-styrekula – ei styrekula eg til slutt vart svært glad i.

Sauebilde

Eg kom over nokre skikkelig flotte, festlige sauebilde, i høg oppløysing, for bruk som bakgrunnsbilde.

Advent betyr …

Nei, ordet «advent» betyr ikkje ventetid.