Karl Ove Hufthammer

Ulovlig e-postreklame

8. mai 2003 (oppdatert 29. mai 2009)

Utsendelse av markedsføring via e-post uten forbrukerens forutgående samtykke – markedsføringsloven $ 2b

[…] Vi har foreløpig mottatt klager fra i alt 18 forbrukere som har fått tilsendt e-postreklame fra Tele2000 Norge AS. Det store flertall av disse har mottatt e-posten til en privat e-postadresse. E-posten er sendt fra adressen news@tele2000.no.

Dette var utdrag frå eit brev eg fekk frå Forbrukarombodet i dag. Tele2000 har spamma meg med e-postreklame, noko som heldigvis er ulovlig her i Norge.

Tele2000 fekk no berre ei oppmoding om å slutta med slikt, men eg veit at Forbrukarombodet er villig til både å ilegga bøter og politimelda verksemder som ikkje skjerpar seg. Det hjelper å klaga!

Emne: Ymse

[Abonner på kommentarar til artikkelen]

Legg til kommentar

Du kan bruka dei vanlegaste elementa og attributta i HTML. Avsnitt lagar du med vanlege linjeskift. Eg kan komma til å gjera typografiske og ortografiske endringar i innlegg (men vil aldri endra sjølve innhaldet), samt fjerna upassande innlegg.

Skriven av Karl Ove Hufthammer og driven med WordPress. Du kan abonnera på innleggs-RSS eller kommentar-RSS.