Karl Ove Hufthammer

Ulovlig e-postreklame

Utsendelse av markedsføring via e-post uten forbrukerens forutgående samtykke – markedsføringsloven $ 2b

[…] Vi har foreløpig mottatt klager fra i alt 18 forbrukere som har fått tilsendt e-postreklame fra Tele2000 Norge AS. Det store flertall av disse har mottatt e-posten til en privat e-postadresse. E-posten er sendt fra adressen news@tele2000.no.

Dette var utdrag frå eit brev eg fekk frå Forbrukarombodet i dag. Tele2000 har spamma meg med e-postreklame, noko som heldigvis er ulovlig her i Norge.

Tele2000 fekk no berre ei oppmoding om å slutta med slikt, men eg veit at Forbrukarombodet er villig til både å ilegga bøter og politimelda verksemder som ikkje skjerpar seg. Det hjelper å klaga!

Legg til kommentar

E-postadressa vert ikkje synleg for andre. Obligatoriske felt er merkte med *.