Karl Ove Hufthammer

Radio- og fjernsynsarkiv

BBC-arkiv

BBC har meldt om at dei planlegg å gjera alle arkiverte gjera radio- og fjernsynsprogramma tilgjengelig gratis på Internett.

Dette hørest fantastisk ut. BBC har i alle år publisert ei enorm mengd kvalitetsprogram og -seriar, og vore ein sterk inspirasjon for vår eigen lisensfinansierte kanal.

No for me berre håpa dei gjer arkivet tilgjenglig for oss utanfor Storbritannia òg, og i gode medieformat.

NRK-arkiv?

Men kva med NRK. I følgje ein artikkel frå 2001 har dei i samarbeid med Nasjonalbiblioteket starta ei digitalisering av radio- og fjernsynsarkiva. Men dette er berre delarav dette som skal verta gjort tilgjengelig for nedlasting, og tidspunktet er uvisst.

Artikkelen er over to år gammal, og eg har ikkje hørt noko om prosjekt etterpå (om du veit meir, skriv gjerne ein kommentar). Det er synd at NRK og nasjonalbiblioteket ikkje ønskjer å gå like langt som BBC, men kanskje meldinga frå BBC kan få dei på andre tankar. Men eg er skeptisk. Nasjonalbiblioteket har lang tradisjon for å arkivera og ta vare på enorme mengder informasjon, alt frå restaurantmenyar til nettsider, men la mykje av dette berre vera tilgjengelig for forskarar som søker om løyve, eller ikkje i det heile.

SR– og SVT-arkiv

2003-12-04 kom den svenske regjeringas IT-politiske strategigruppa med forslag om å gjera svensk radio og fjernsyns (SR, SVT og Utbildningsradion) arkiv tilgjengelig over Internett, ifølgje teknologitidsskriftet Ny Teknik. Gruppa skriv i arbeidsplanen [som ser ut til å vera fjerna frå nettet no]:

Strategigruppen avser att i samarbete med berörda aktörer undersöka förutsättningarna, bland annat juridiskt, ekonomiskt och tekniskt, för att bevara och tillgängliggöra Sveriges Radios och Sveriges Televisions och Utbildningsradions arkiv i digital form.

3 kommentarar

  1. Nasjonalbibliotekets praksis har nok mer med lovverk enn med «tradisjon» å gjøre. Opphavsrett på kringkasting er innfløkte og strenge greier og tilhører ikke bare kringkastingsselskapet – regissører, skuespillere, manusforfattere, programledere, musikere og x antall andre har egne rettigheter som spiller inn.

    Radioarkiv Nordland viser det nærmeste Nasjonalbiblioteket og NRK så langt er kommet å få arkivet ut til folket – det er deprimerende mange lysår fra Dykes storslåtte erklæring, men jeg merker meg at ingen av artiklene jeg har sett om dette, nevner opphavsretten, så jeg vil se gratisarkivet til BBC fungere i praksis før jeg spretter champagnen og begynner å hoppe opp og ned (men da skal jeg til gjengjeld gjøre det – gjerne samtidig ;)

  2. Ingen gratis Austen-dramatiseringer med det første

    Så er altså planene til Bbc sannsynligvis ikke så grandiose som mange først ville tro, og vi får nok ikke laste ned Colin Firth som Mr. Darcy gratis med det første.

  3. 12985 dager etter dagen etter

    Det er dagen etter månelandingen og en reporter fra den statlige kanadiske TV-kanalen CBC intervjuer barn om det de har vært vitne til.

Legg til kommentar

E-postadressa vert ikkje synleg for andre. Obligatoriske felt er merkte med *.