Karl Ove Hufthammer

Norsk forsking på spam

25. april 2003 (oppdatert 26. mai 2009)

Gisle Hannemyr driv for tida og kartlegger kor spammarar får adressene sine frå, og kor godt ymse former for adressekamuflering fungerer.

Han ønskjer derfor at flest mulig lenkjer til spamtestsida hans. Eg oppfordrar alle andre til òg å legga inn ei slik lenkja.

Emne: Teknologi, Ymse

[Abonner på kommentarar til artikkelen]

Kommentarar

Legg til kommentar

Du kan bruka dei vanlegaste elementa og attributta i HTML. Avsnitt lagar du med vanlege linjeskift. Eg kan komma til å gjera typografiske og ortografiske endringar i innlegg (men vil aldri endra sjølve innhaldet), samt fjerna upassande innlegg.

Skriven av Karl Ove Hufthammer og driven med WordPress. Du kan abonnera på innleggs-RSS eller kommentar-RSS.