Karl Ove Hufthammer

Generering av områdekart basert på punktobservasjonar

Av og til har ein behov for å laga kart som viser korleis eit geografisk område er delt inn, basert på observasjonar i området. Denne artikkelen viset eit eksempel på korleis me lett kan gjera dette automatisk. Ved av hjelp av frie verktøy og frie data lagar me eit postnummerkart basert på posisjonane til enkeltpostnummer.

Statens kartverk i Google Earth

I Google Earth kan me sjå ortofoto frå heile verda, men utanom dei største byane i landet er gjerne kvaliteten dårlig. Men me kan faktisk få offisielle kartdata med god oppløysing inn i Google Earth òg, so detaljert at du faktisk kan sjå utedoen din, med gards- og bruksnummer!