Lang beskriving av ASCII-diagram

Dette diagrammet viser prosenttalet av lyssensitive pasientar som reagerte på to sekundar med blinking av lys, med auge åpne og lukka. Diagrammet er laga med ASCII-teikn for å visa kva ASCII-kunst er.

Vertikalaksen viser prosenttalet (frå 0 til 100 %) pasientar som fekk ein slik reaksjon. Horisontalaksen viser blinkingsfrekvensen (frå 0 til 70 Hz).

Grafen viser at den størse følsemda er ved 20 Hz, og avtar kraftig ved høgare eller lågare frekvensar. Nullpunkta ligg ved 5 Hz og 60 Hz.

Tilbake til diagrammet.